21 grudnia 2010 roku Zarząd BUMAR Sp. z o.o. oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Grupie - Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami.

W dniu 1 grudnia 2010 roku Związki Zawodowe podpisały z Zarządem BUMARU Łabędy Zasady przyznawania świadczenia świątecznego w grudniu 2010 roku