Rok temu w grudniu 2009 roku w Zakładzie Konstrukcji Spawanych BUMAR- ŁABĘDY Sp. z o.o. doszło do protestów na skutek odwołania Zarządu. Odwołani zostali wtedy Prezes Zarządu Zbigniew Krzyszkowski i V-ce Prezes Dariusz Biniarz. Sposób odwołania oraz samo odwołanie do dnia dzisiejszego nie są zrozumiałe dla pracowników , którzy mieli wtedy prace, płace i dalsze perspektywy - Spółka zaś dochody.

W dniu 15.11.2010.r. Związki Zawodowe działające w ZM „BUMAR- Łabędy” S.A skierowały do Prezesa Zarządu ZM „BUMAR – ŁABĘDY” Pana Czesław Swobody pismo następującej treści:

W dniach 17-20 listopada w Książu odbyło się szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podczas 20 godzinnych zajęć szczególnej uwadze poświęcono problematyce dialogu społecznego w Polsce ( mediacją, roli mediatora, sporą zbiorowym). W zajęciach uczestniczyli Henryk Franik i Sonia Kołodziej.

21 grudnia 2010 roku Zarząd BUMAR Sp. z o.o. oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Grupie - Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ Solidarność oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami.