JUŻ NIEDŁUGO WYBORY W ZWIĄZKU.

W dniu 10 marca 2011 roku o godzinie 1000 w wieży na pierwszym piętrze odbędzie się Zebranie Zarządu ZZPE i Przewodniczacych Wydziałowych Grup Związkowych.

W dniu 4 marca 2011 roku w Restauracji Kuźnica odbyło