SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

Poniżej prezentujemy stanowisko naszego Związku odnośnie podwyżek płac dla pracowników Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., które zostało uzgodnione na posiedzeniu Zarządu naszego Związku w dniu 01 sierpnia 2019 r.:

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

informujemy, że Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. zaprosił organizacje związkowe na kolejne spotkanie w sprawie podwyżek płac, które odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 .

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. odbędzie się o godz. 1215 w Wieży na I piętrze, Zebranie Zarządu Międzyzakładowego i Przewodniczących ZGZ, WGZ Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.