W Nowinach Gliwickich ukazał się wywiad z Prezesem BUMARU Czesławem Swobodą.

 

W dniu 22.03.2011 Związki Zawodowe działające w Zakładach Mechanicznych „BUMAR Łabędy” S.A po przeprowadzonych negocjacjach podpisały z Zarządem Spółki protokół uzgodnień płacowych.

 

Związki Zawodowe działające w Zakładach Mechanicznych BUMAR Łabędy S. A . wystosowały do Prezesa Zarządu  BUMARU Sp. z.o.o Edwarda Edmunda Nowaka pismo następującej treści;