W dniu 9 kwietnia 2011 roku odbyła się wycieczka związkowa.

 

W dniu 04.04.2011 roku organizacje związkowe działające w ZM BUMAR Łabędy

 

Nie ma już wspólnej działalności socjalnej w Zakładach należących do grupy „BUMAR- Łabędy” S.A.. W poszczególnych spółkach zgodnie z Regulaminem Działalności Socjalnej rozdział III &5 pkt. 2 oraz ustaleniami poszczególnych komisji socjalnych przystąpiono do realizacji Finansowego świadczenia socjalnego