W dniu 13.05 2011 roku organizacje związkowe działające w ZM BUMAR Łabędy otrzymały pismo następującej treści:

 

W dniu 12.05.2011 roku odbyło się w BUMARZE Łabędy spotkanie pracodawcy z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść

 

W dniu 6 maja 2011 roku odbyły się w Zakładach Mechanicznych „BUMAR- Łabędy” S. A wybory do Rady Nadzorczej VII kadencji wybieranych przez załogę