Związki Zawodowe działające w ZM  "BUMAR Łabędy" S.A przesłały to Prezesa BUMARU Łabędy pana Czesława Swobody pismo następujacej treści:

 

W dniu 6 maja 2011.r.odbędą się wybory na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników ZM „BUMAR -Łabędy” S.A. na VII kadencje.

 

W dniu 15 kwietnia Br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mechanicznych „BUMAR- ŁABĘDY” S.A. dokonało zmian
w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki.