W odpowiedzi na stanowisko związków zawodowych z dnia 22.04.2011r w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR- Łabędy” S.A informuje:

Związki Zawodowe działające w ZM  "BUMAR Łabędy" S.A przesłały to Prezesa BUMARU Łabędy pana Czesława Swobody pismo następujacej treści:

 

W dniu 6 maja 2011.r.odbędą się wybory na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników ZM „BUMAR -Łabędy” S.A. na VII kadencje.