28 października br. odbyła się kolejna tura negocjacji strony społecznej, reprezentowanej przez przedstawicieli naszego Związku Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE oraz NSZZ „Solidarność” z Zarządem Grupy BUMAR w sprawie zasad realizacji programu restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw P.P.O. wchodzących w skład Grupy.

Rok temu w grudniu 2009 roku w Zakładzie Konstrukcji Spawanych BUMAR- ŁABĘDY Sp. z o.o. doszło do protestów na skutek odwołania Zarządu. Odwołani zostali wtedy Prezes Zarządu Zbigniew Krzyszkowski i V-ce Prezes Dariusz Biniarz. Sposób odwołania oraz samo odwołanie do dnia dzisiejszego nie są zrozumiałe dla pracowników , którzy mieli wtedy prace, płace i dalsze perspektywy - Spółka zaś dochody.

W dniu 15.11.2010.r. Związki Zawodowe działające w ZM „BUMAR- Łabędy” S.A skierowały do Prezesa Zarządu ZM „BUMAR – ŁABĘDY” Pana Czesław Swobody pismo następującej treści: