W dniu 1 grudnia 2010 roku Związki Zawodowe podpisały z Zarządem BUMARU Łabędy Zasady przyznawania świadczenia świątecznego w grudniu 2010 roku