W dniu 19.05.2011r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych BUMAR- Łabędy. S. A z pracodawcą.

 

W dniu 13.05 2011 roku organizacje związkowe działające w ZM BUMAR Łabędy otrzymały pismo następującej treści:

 

W dniu 12.05.2011 roku odbyło się w BUMARZE Łabędy spotkanie pracodawcy z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść