Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z ukazaniem się na stronie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Obwieszczenia o pierwszej licytacji ruchomości w dniu 5 marca 2020 r. obecnego Wydziału Odlewniczego, wysłaliśmy do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych - Jacka Sasina, pismo o treści jak niżej:

 

pismo do Ministra Sasina w sprawie Odlewni 1 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

informujemy, że w dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 1115 odbędzie się w Wieży na I piętrze Zebranie Zarządu Międzyzakładowego i Przewodniczących ZGZ, WGZ Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Informujemy, że dnia 29 stycznia 2020 r. odbyły się mediacje pomiędzy Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego a Zarządem Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Mediacje były prowadzone w obecności mediatora.

Postulaty mediacyjne dotyczą:

- wprowadzenia z dniem 1 października 2019 r. podwyżki płacy w kwocie minimum 500,00 zł brutto, obejmującej każdego pracownika Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.,

- objęcia pracowników Wydziału Odlewniczego i Wydziału Galwanicznego podwyżkami płac przyjętymi w Spółce, a wprowadzonymi od dnia 1 sierpnia 2019 roku. 

Poniżej publikujemy wspólny komunikat po zakończonej sesji mediacyjnej z dnia 29 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z pojawieniem się nowych propozycji w procesie mediacji prowadzonych  pomiędzy Pracodawcą i Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego działającym w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., dalsze rozmowy Stron będą kontynuowane po wyrażeniu stanowiska przez Radę  Nadzorczą Spółki.