Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY“ S.A. podjęło decyzję, że odwołuje (zawiesza) zaplanowaną na dzień 12.05.2023 r. manifestację pod siedzibą Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie. Prezydium naszej organizacji związkowej odracza manifestacje ze względu na deklaracje złożone przez Premiera - Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej – Mariusza Błaszczaka na spotkaniu z pracownikami Spółki BUMAR w dniu 26.04.2023 r. Panowie Premierzy przekazali, że w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY“ S.A. będzie produkcja Krabów, a także centrum serwisowania i napraw dla czołgu Leopard.

Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak przekazał procownikom Spółki Bumar, że dla Łabęd jest to szansa na rozwój firmy w przyszłości, ale dla niego argumentem jest przede wszystkim duże doświadczenie załogi, nizwykle cenna wiedza i niezwykle cenne umiejętności.

Prezydium ZZPE w ZM „BUMAR-ŁABĘDY“ S.A. zawiesza manifestację i daje tym samym czas w okresie paru miesięcy na podpisanie stosownych umów przez Zarząd Spółki Bumar. DZIĘKUJEMY SERDECZNIE za wsparcie i solidarność z naszą organizacją związkową.

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego informuje, że stwierdzenia które pojawiły się w naszym piśmie z dnia 08.04.2020 r., skierowanym do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej o następującej treści:

„Na terenie Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A od wielu lat działa Spółka, której właścicielem są osoby prywatne oraz działający w Bumarze inny Związek Zawodowy. Spółka ta wykonuje usługi na rzecz Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy. Wieloletnie powiązania interesów spowodowały, że w zamian za intratne zlecenia rozciąga się „parasol ochronny” nad Zarządem Spółki, traktując prawa pracownicze drugorzędnie.”

„Powyższe zarzuty formułowane przez naszą organizację związkową nie są popierane przez inne organizacje związkowe ze względu na różne niejasne powiązania i interesy. Zarząd Spółki znalazł popleczników którzy udzielają „wsparcia” działaniom Zarządu bez względu na interes pracowników. Nasz Związek Zawodowy chcąc bronić praw załogi „psuje” te wieloletnie interesy i stoi w opozycji wobec lukratywnych powiązań osobowo -biznesowych ,które są kuriozalne i szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania Spółki”

nie dotyczą Związku Zawodowego „KONTRA”.