Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej prezentujemy stanowisko Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego jako odpowiedź na zapytanie Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. odnośnie podjęcia rozmów przez organizacje związkowe w sprawie podwyżek płac.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., mając na uwadze zbliżające się Święta Wielkanocne zwrócił się do Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz do Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. w sprawie przyznania jednorazowej premii świątecznej w kwocie 1.000,00 zł dla wszystkich pracowników w każdej z wymienionych spółek. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu 25 lutego 2020 r. uchwałą Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. została powołana Komisja do weryfikacji majątku spółki Odlewnia Staliwa "Łabędy" Sp. z o.o. w likwidacji przeznaczonego do licytacji komorniczej ogłoszonej na dzień 5 marca 2020 r., do której prac zostali zaproszeni przedstawiciele Związków Zawodowych. Mając na uwadze stan faktyczny sytuacji Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. złożył Prezesowi Zarządu ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. pismo o następującej treści:

rezygnacja z Komisji 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z ukazaniem się na stronie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Obwieszczenia o pierwszej licytacji ruchomości w dniu 5 marca 2020 r. obecnego Wydziału Odlewniczego, wysłaliśmy do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych - Jacka Sasina, pismo o treści jak niżej:

 

pismo do Ministra Sasina w sprawie Odlewni 1