Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wystosował do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pismo odnośnie przeprowadzanych w ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wyborów na Członka Zarządu X kadencji, wybieranych przez pracowników Spółki. Poniżej zamieszczamy treść pisma:

pismo w sprawie wybor w 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej zamieszczamy linki do złożonych w Sejmie RP Interpelacji poselskich w sprawie umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABC

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABD

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej publikujemy pismo jakie Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. otrzymał w odpowiedzi na złożone przez siebie Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach.

pismo z prokuratury 2 1