Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Nasza organizacja związkowa skierowała do Pani Moniki Kruczek - p.o. Prezes Zarządu Zakadów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. pismo-zapytanie, z którego treścią zachecamy, aby zapoznać się. Poniżej prezentujemy jego treść:

zapytanie kontrakty 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na początku marca br. Piotr Skowron - Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZP WZM S.A. w Poznaniu gościł w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. przewodniczących innych organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. tj. Zdzisława Goliszewskiego (Solidarność), Andrzeja Grabarczyka (Solidarność 80) i Dariusza Skwarka (Kontra). Spotkanie to zaowocowało pismem wysłanym do naszej organizacji związkowej oraz do Przewodniczących Związków Zawodowych Spółek Zbrojeniowych wchodzących w skład Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego. Poniżej cytujemy jego treść: 

"Koleżanki i koledzy,

Czas najwyższy przerwać tę jednostronną narrację, która na dodatek jest kłamliwa i wielce szkodliwa dla wszystkich związków zawodowych.

Od wielu miesięcy Andrzej Sypek uzurpuje sobie prawo do głoszenia poglądów o sytuacji w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. w imieniu jakoby pracowników swojego zakładu, a główną tezą jego wystąpień jest dążenie do usunięcia Pani Prezes Elżbiety Wawrzynkiewicz, przy czym sposób i styl tych ataków jeszcze przez wiele lat będzie się rzucał cieniem na ocenę działaczy związków, nie tylko z Bumar-Łabędy, WZM czy OPZZ.

W dniu 9 marca miałem przyjemność gościć w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu przewodniczących innych organizacji związkowych działających w ZM „Bumar-Łabędy” S.A”: Pana Zdzisława Goliszewskiego (Solidarność), Pana Andrzeja Grabarczyka (Solidarność 80) i Pana Dariusza Skwarka (Kontra).

Ich ocena sytuacji w ZM „Bumar-Łabędy” S.A., czy też działań Pani Prezes jest diametralnie inna niż ocena Andrzeja Sypka, podobne poglądy mają również wszyscy członkowie ich związków oraz większość niezrzeszonych pracowników zakładu.