Kto kogo robi w „bambuko”

    Po rozpoczęciu akcji protestacyjnej w „zbrojeniówce”, zainicjowanej przez Sekcję Krajową Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego oraz zawieszeniu przez Zarząd PGZ (w dniu 29 sierpnia br.) wykonywania w przedsiębiorstwach Grupy postanowień 3 uchwał Zarządu PGZ S.A -sankcjonujących faktyczne wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych spółek, wynikających z powołania tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW) , co grozi zwolnieniami pracowników spółek - liczyliśmy, że spotkanie z 23 września br. będzie przełomem, a Prezes Sebastian Chwałek przedstawi nowy lub mocno zmieniony program wprowadzania usług wspólnych oraz konsolidacji spółek.

Tymczasem uraczono nas nieczytelnymi prezentacjami i mocno chaotycznymi komentarzami na temat Strategii Grupy i konsolidacji oraz wprowadzania Centrum Usług Wspólnych, o których w sposób mętny opowiadał świeżo powołany dyrektor departamentu ds. Centralizacji Usług Wspólnych pan Jakub Muszański.

   W dyskusji na temat CUW usłyszeliśmy znowu od Prezesa Chwałka, że PGZ nie planuje żadnych zwolnień grupowych i nie ma żadnego programu wprowadzania CUW . Na to dictum przedstawiciel naszego Związku przytoczył fragmenty uchwały Zarządu PGZ S.A. nr 38 z 16 sierpnia br. z których jasno wynika, iż pracownicy wskazanych działów dostaną wypowiedzenia na zasadzie porozumienia stron (!) a po rekrutacji tylko niektórzy z nich zostaną zatrudnieni w PGZ . I dalej , tu już cytat: …Rekomendować zarządom spółek Grupy PGZ przeprowadzenie zmian wewnętrznych struktur organizacyjnych poprzez likwidację komórek odpowiedzialnych za proces wyboru dostawców, w tym wygaszanie do dnia 31.12.2021 r. etatów pracowników na stanowiskach związanych z procesem wyboru dostawców

Jak widać Prezes PGZ nie oszukiwał jedynie w kwestii zwolnień To nie PGZ będzie zwalniał pracowników, ale prezesi spółek będą zmuszeni (na mocy wcześniej podpisanych porozumień, gdzie zobowiązano ich do bezwzględnego posłuszeństwa) likwidować całe działy. Na razie rzeczona uchwała dotyczyła jedynie pracowników sektorów zakupów, ale plany przedstawione w kolejnych uchwałach Zarządu PGZ nie pozostawiają złudzeń. Obejmują praktycznie cały system zarządzania w przedsiębiorstwach.

     Chodzi o byt kilku tysięcy pracowników !