Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej prezentujemy pismo Andrzeja Sypek - Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., które jest skierowane do wszystkich pracowników Spółki.

do pracownikw koronawirus

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Biorąc pod uwagę fakt, że Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. odnosi bezpieczeństwo zarażenia koronawirusem wyłącznie do samych siebie (Prezes Zarządu i Członek Zarządu od 8 dni "pracują w domu") nasza organizacja związkowa będąca również sygnatariuszem porozumienia w sprawie przyjęcia kompetencji Rady Pracowników wystosował pismo następującej treści do Prezesa Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. i do Prezesa Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o.

Jednakże, w przeciwieństwie do Członków Zarządu ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., Prezes Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. wykonuje swoje obowiązki na co dzień w Spółce.

14 dni przerwa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., mając na uwadze zmiany jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia br. w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w dniu 20 marca br. zwrócił się do Zarządu Spółki ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz Prezesa Zarządu Zakłądu Konstrukcji Spawanych "Łabędy Sp. z o.o.  z pismami o treści jak niżej:

Pismo do Bumaru pyt do minimalnej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej przedstawiamy pisma sierowane do Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz do Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. 

 

minimalna paca dwa pisma