Szanowne Koleżanki i Koledzy, pracownicy Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2020 r. odbędzie się spotkanie z Zarządem Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. i Kierownictwem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, które jest kontynuacją rozmów w sprawie podwyżki płac dla wszystkich pracowników Spółki w kwocie 500,00 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało do rozmów w sprawie podwyżki płac dla pracowników ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. mediatora - Pana Arkadiusza Siekaniec.  

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej publikujemy pismo skierowane do Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w sprawie niewypłaconych świadczeń pracownikom Odlewni Staliwa "ŁABĘDY" Sp. z o.o.

Swiadczenia dla OS pismo do MGrochowskiego 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W ostanich miesiącach wpływały do spółki Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" anonimowe pisma, które w sposób kłamliwy szkalowały dobre imię wielu naszych serdecznych kolegów, będących członkami Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Pisma te docierały do wielu z Was. Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego odcina się od tych nieprawdziwych i kłamliwych treści.

Przewodniczący Zarządu naszego Związku kol. Andrzej Sypek, jak również Sekretarz Rady Nadzorczej ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Andrzej Skoludek zlożyli do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Poniżej publikujemy treść tego pisma:

Prokuratura anonimy 1