Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Pracownicy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego zwrócił się z pismem o reaktywowanie działalności radiostudio zakładowego, celem korzystania z niego przez wszystkie organizacje związkowe oraz mając na uwadze długoletnią tradycję jego funkcjonowania, znaną wśród większości pracowników Spółki.

pismo radiostudio

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Pracownicy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego działający w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w dniu 08 kwietnia br. wysłał do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pismo przypominające listę zarzutów oraz naruszeń podstawowych zasad pracy przez Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

W piśmie tym nasz Związek krytycznie ocenił niektóre działania Zarządu. Podkreśliliśmy fakt, że zarzuty formułowane przez nasz Związek nie są popierane przez inne organizacje związkowe działające w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ze względu na niejasne powiązania i interesy.

Nadmieniliśmy, że Zarząd Spółki znalazł popleczników w pozostałych organizacjach związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., którzy udzielają „wsparcia” działaniom Zarządu, traktując prawa pracownicze drugorzędnie.

Poniżej przedstawiamy pismo Związku Zawodowego „KONTRA” Komisji Międzyzakładowej przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako jeden z wielu przykładów:

pismo Kontra oszczerstwa 1 1 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej prezentujemy pismo wysłane do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz do wiadomości do: Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., Stanisława Janasa - Przewodniczącego ZZPE, Stanisława Głowackiego - Przewodniczącego SKPZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", Dariusza Wojcika - Pełnomocnika Zarządu ds. Koordynacji Działalności Spółki PGZ S.A. w Radomiu.

zarzuty str 1