Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

            W dniu 20 maja 2022 r. na terenie Łowiska Specjalnego w Rudzińcu Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zorganizował dla Członków Związku IX Zawody Wędkarskie w wędkarstwie spławikowym.

Zawody Wędkarskie zostały rozegrane od godz. 900-1400. Po kilkugodzinnym łowieniu nastąpiło ważenie złowionych okazów, po czym wszystkie wróciły z powrotem do wody.

Część oficjalną Zawodów Wędkarskich zainaugurował Przewodniczący naszej organizacji związkowej - Kol. Andrzej Sypek. W pierwszych słowach swojego wystąpienia przywitał uczestników zawodów oraz zaproszonych gości, tj. Członków Zarządu – Panią Monikę Kruczek i Sławomira Jagosza, a także Członków Rady Nadzorczej wybranych spośród załogi – Andrzeja Skoludek i Sebastiana Gramskiego.

W zawodach wędkarskich udział wzięło 17 zawodników, członków naszej organizacji. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów jako sędzia czuwał Morawiak Ryszard.

Polowy były udane, ogółem złowiono 25,5 kg ryb, co jako ilość dało 134 sztuk ryb. Najlepszym wędkarzom zostały wręczone puchary i pamiątkowe dyplomy. Puchary oraz gratulacje, zwycięskim zawodnikom przekazywał Kol. Andrzej Sypek – Przewodniczący naszej organizacji związkowej.

Puchar za I miejsce w Zawodach Wędkarskich odebrał Kol. Kaczmarczyk Andrzej, natomiast puchar za II miejsce w Zawodach Wędkarskich odebrał Kol. Rychlik Marek.

Ponadto, puchar za największą złowioną rybę zdobył Kol. Kaczmarczyk Andrzej, natomiast Kol. Morawiak Łukasz otrzymał puchar za najwięcej złowionych ryb.

Dalsza część Zawodów Wędkarskich miała charakter spotkania integracyjnego dla Członków naszej organizacji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Podczas spotkania panowała wspaniała atmosfera, którą dodatkowo uświetnił Zespół muzyczny EXEL. Organizatorzy zadbali również o niebanalne menu, o bufet z napojami i pysznym jedzeniem.

Dziękujemy zaproszonym gościom oraz wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i zapraszamy na nasze inne związkowe spotkania integracyjne.

Najbliższe spotkanie integracyjne dla Członków ZZPE to Zawody Strzeleckie, które odbędą się w dniu 9.09.2022 r. na Strzelnicy w Dzierżnie.

Rozdanie nagród, a także dalsza część spotkania odbędzie się w Restauracji Arsenał.

Zapraszamy!!!

wykonał: Mirosław Jackow

DJI 0280

wykonał: Mirosław Jackow

DJI 0303

wykonał: Mirosław Jackow

DJI 0304wykonał: Mirosław Jackow

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. pismem z dnia 14.04.2022 r. wszczął spór zbiorowy w Zakładzie Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. Przedmiotem sporu jest wprowadzenie podwyżki płacy zasadniczej w kwocie minimum 600,00 zł od dnia 01 marca 2022 r. obejmującej każdego pracownika zatrudnionego w Spółce.

W dniu 05.05.2022 r. odbyły się rokowania pomiędzy Stroną Pracodawcy, tj. spółką Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. a Stroną Społeczną tj. Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego.

Nasza organizacja podtrzymała swoje stanowisko odnośnie wprowadzenia podwyżki płacy zasadniczej obejmującej każdego pracownika zatrudnionego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.

Pracodawca nie wyraził zgody na podwyżkę od dnia 01 marca 2022 r., postulowaną przez naszą organizację.

Biorąc pod uwagę, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie zaistniałego sporu zbiorowego, zgodnie z art. 9 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r., Strony spisały Protokół rozbieżności.

Kolejnym etapem prowadzenia sporu zbiorowego było wystąpienie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wyznaczenie mediatora.

Nasza organizacja związkowa wystąpiła z takim wnioskiem do ministerstwa i otrzymała zawiadomienie o wyznaczeniu mediatora z listy prowadzonej ministra właściwego do spraw pracy.