Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2019.r. czwartek o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej w budynku wieży na I piętrze odbędzie się zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Grup Związkowych.

Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2018.r. czwartek o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej  w budynku wieży na I piętrze odbędzie się zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Grup Związkowych.

Jak każdego roku w miesiącu listopadzie Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. organizuje spotkanie integracyjne, lecz ten rok 2018 jest szczególnym bo Związek obchodził 35-Lecie istnienia.