PISMO SKIEROWANE DO ZARZĄDU ZM „BUMAR- ŁABĘDY” S.A.

 W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie zmiany siedziby naszego związku uprzejmie informujemy, iż nie przyjmujemy Państwa stanowiska do wiadomości i odmawiamy przeniesienia się do pomieszczeń na terenie Zakładu Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.
w Gliwicach.

     Sztuka wyciągania z ogniska gorących kartofelków cudzymi rękami jest znana od dawna. Polega ona na znalezieniu naiwnego, który przekonany, że działa w imię np. „dobra ogólnego” tak naprawdę poświęci się (ponosząc tego koszty) również dla partykularnych interesów innej osoby lub osób.

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. organizuje w dniu 28 września 2018 roku wycieczkę na grzyby do miejscowości RADAWKA dla swoich Członków. Koszt udziału w wycieczce 15,00 zł.

            Zapisy do dnia 25.września 2018.r. w siedzibie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w wieży na I piętrze, tel. 63-75/76.