W dniu 28 czerwca 2019 r. Zarząd Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach „Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY S.A. zorganizował na terenie Łowiska Specjalnego w Rudzińcu związkowe zawody w wędkarstwie spławikowym.

Udział w spotkaniu wzięło 70 członków naszego związku.

Wręczono puchary dla najlepszych wędkarzy, którymi zostali koledzy:

I miejsce – Janusz Gil,

II miejsce – Marcin Pietrzyk,

III miejsce – Władysław Kruszyński.

Za złowienie największej ilości ryb, a także za największą złowioną rybę puchary odebrał kol. Janusz Gil.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

    Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach kol. Andrzej Sypek w dniu 27 czerwca 2019 r. złożył pismo do Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. przypominające, że w lutym tego roku zwrócił się do Zarządu Spółki o pilne spotkanie z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżki płac dla każdego pracownika Spółki o kwotę 750,00 zł.

Z przykrością nadmieniamy, że do tej pory Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. nie zorganizował spotkania i nie podjął rozmów w tej sprawie. Dlatego związek Zawodowy ZZPE ponownie zwrócił się do Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. o pilne spotkanie z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżki płac dla pracowników Spółki.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że w dniu 22.05.2019 r. odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZZPE i Federacji ZZP LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny” w Zakopanem. Na funkcję Przewodniczącego został wybrany Kol. Stanisław Janas. Spośród Delegatów ZZPE w ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. do Zarządu Krajowego zostali wybrani :

- Andrzej Sypek,

- Krzysztof Boduch,

- a do Komisji Rewizyjnej ZZPE: Jan Panek.