Szanowni Pracownicy Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

W imieniu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego oraz swoim własnym pragnę podziękować wszystkim pracownikom Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. za udział w pierwszej turze wyborów do Rady Nadzorczej.

Frekwencja prawie 80% pokazała raz jeszcze, że w sprawach ważnych dla naszej firmy potrafimy się zjednoczyć, a to już samo w sobie jest budujące.

Tak liczny Wasz udział pokazał, że bliskie jest Wam dobro i przyszłość Spółki oraz troska o dalszą Waszą przyszłość i Waszych rodzin.

Dziękuję wszystkim kandydatom w wyborach za pozytywną kampanię prowadzoną w duchu poszanowania konkurentów i wyrażam wielki szacunek dla wszystkich kandydatów, którzy poddali się trudnej ocenie wyborców.

Kochani, dziękuję również za wszystkie głosy oddane na kandydatów rekomendowanych przez nasz Związek: na kolegę Andrzeja Skoludka i Dariusza Klyttę.

Sukces wyborczy w I turze wyborów, w postaci pierwszego i drugiego wyniku pod względem ilości uzyskanych głosów przez naszych kolegów świadczy o zaufaniu jakie pokładacie w Andrzeju Skoludku i Dariuszu Klytcie.

Jestem zaszczycony tym, że tak wielu pracowników Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. a zarazem wyborców, dało szansę naszym kandydatom do godnego reprezentowania Was samych i Waszych interesów w Radzie Nadzorczej i przed właścicielem.

Drodzy Wyborcy, Szanowni pracownicy Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., przed nami II tura wyborów. Wierzę, że ponownie dacie wyraz zaufania kandydatom rekomendowanym przez Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego zagłosujecie na Andrzeja Skoludka oraz Dariusza Klyttę.

Pracownicy Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. zagłosujmy na nich. Liczę, że i tym razem nasi kandydaci zyskają zaufanie wyborców i jestem przekonany, że nie będziecie Państwo zawiedzeni.

Zaufajmy im, wybierając dwóch kandydatów rekomendowanych przez Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego, jako naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. dziesiątej kadencji.

                                                                   Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
                                                                                              w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

                                                                                                                           Andrzej Sypek

 

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Już za tydzień, 20 maja 2020 r. staniemy przed szansą wyboru naszych przedstawicieli do Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. To kolejna ważna chwila w historii Spółki. Będą to bowiem wybory, decydujące o tym, kto będzie nas reprezentował w tym ważnym gremium.

Niezwykle istotna w tych wyborach, jak zwykle, będzie frekwencja. W imieniu Zarządu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego gorąco apeluję o wzięcie udziału w wyborach, gdyż zgodnie z Regulaminem wyborczym tylko frekwencja powyżej 50% czyni te wybory ważnymi i pozwoli umieścić naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Wykorzystajmy tę szansę i nie pozwólmy, aby inni decydowali o nas bez nas. Pokażmy, że jesteśmy siłą, z którą należy się liczyć.

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. to firma, której marka jest znana od ponad 70 lat w branży zbrojeniowej w kraju i na świecie. Dziś niewiele polskich firm zbrojeniowych jest w stanie pochwalić się taką historią i tradycją.

Szanowni Wyborcy,

W nadchodzących wyborach spośród kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. rekomendację i poparcie naszego Związku otrzymali koledzy: Andrzej Skoludek i Dariusz Klytta.

Pierwszy z nich to dotychczasowy Sekretarz Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. oraz członek działającego w naszym zakładzie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego.

Jak powszechnie wiadomo Andrzej Skoludek to osoba kompetentna, doświadczona w pracach Rady Nadzorczej, dbająca o interesy Spółki oraz jej pracowników.

Drugi nasz kandydat Dariusz Klytta to nadzwyczaj zaangażowany w sprawy pracownicze, aktywnie działający w naszych interesach członek naszej organizacji związkowej.

Obaj zasługują na to, aby reprezentować nasze interesy w Radzie Nadzorczej oraz aby mieć stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, a tym samym decydować o bezpiecznej i godnej przyszłości pracowników oraz ich rodzin.

Do członków Rady Nadzorczej wybranych z ramienia załogi będzie należało stałe monitorowanie stopnia realizacji osiąganych przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. wyników ekonomiczno-finansowych, co w przypadku dobrej kondycji finansowej Spółki ułatwi związkom zawodowym prowadzenie rozmów w podwyżkach płac i innych świadczeniach dla pracowników Spółki.

Jestem przekonany, że rekomendowani przez nas przedstawiciele do Rady Nadzorczej Andrzej Skoludek i Dariusz Klytta reprezentować nas będą z maksymalną starannością wykorzystując przy tym największą swą wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Zagłosujmy na nich. Liczę, że i tym razem nasi kandydaci zyskają zaufanie wyborców i jestem przekonany, że nie będziecie Państwo zawiedzeni.

Zaufajmy im wybierając ich jako naszych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. dziesiątej kadencji.

 

Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego 

w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Andrzej Sypek

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Pracownicy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego zwrócił się z pismem o reaktywowanie działalności radiostudio zakładowego, celem korzystania z niego przez wszystkie organizacje związkowe oraz mając na uwadze długoletnią tradycję jego funkcjonowania, znaną wśród większości pracowników Spółki.

pismo radiostudio

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Pracownicy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego działający w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w dniu 08 kwietnia br. wysłał do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pismo przypominające listę zarzutów oraz naruszeń podstawowych zasad pracy przez Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

W piśmie tym nasz Związek krytycznie ocenił niektóre działania Zarządu. Podkreśliliśmy fakt, że zarzuty formułowane przez nasz Związek nie są popierane przez inne organizacje związkowe działające w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ze względu na niejasne powiązania i interesy.

Nadmieniliśmy, że Zarząd Spółki znalazł popleczników w pozostałych organizacjach związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., którzy udzielają „wsparcia” działaniom Zarządu, traktując prawa pracownicze drugorzędnie.

Poniżej przedstawiamy pismo Związku Zawodowego „KONTRA” Komisji Międzyzakładowej przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako jeden z wielu przykładów:

pismo Kontra oszczerstwa 1 1