Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej publikujemy pismo, ktore Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego przesłała na ręce Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Obrony Narodowej.

Pismo do Baszczaka 1 stra

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, poniżej prezentujemy

Fragmentaryczne

pismo Członka Rady Nadzorczej wybranego z ramienia załogi Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Andrzeja Skoludka – Sekretarza Rady Nadzorczej

do Przewodniczącej Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Gliwice 21.11.2019

PGZ Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie

Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

               Z przykrością pragnę poinformować, że po ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. podczas, którego umotywowałem moim zdaniem trafnie tezę dotyczącą przekroczenia kompetencji, złamanie Statutu Spółki oraz wszelkich norm obowiązujących w Spółce przez jej Zarząd w osobach Pana Marka Grochowskiego oraz Tomasza Barskiego, którzy to sprzedając wydział kuźni:

  1. Bezpowrotnie skreślili unikalne kompetencje Spółki oraz całej Grupy PGZ.
  2. Nie zabezpieczyli dostaw odkuwek pod potrzeby produkcji specjalnej (podmiot, który nabył całe wyposażenie wydziału kuźni nie posiada koncesji).
  3. Zbyli wydział nie w sposób transparentny (brak przetargu)
  4. Złamali paragraf 19 ust.2 pkt 8, paragrafu 32 ust. 2 pkt 2 oraz paragrafu 51 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki.

Zasiadanie w Radzie Nadzorczej zobowiązuje, tak mi się przynajmniej wydaje do nadzorowania prac Zarządu i wskazywanie na wszelkie potencjalne uchybienia i nieprawidłowości. Ze względu na dobre imię Spółki oraz całej Grupy PGZ po dogłębnym zbadaniu sprawy należałoby powiadomić o niej inne organy Konstytucyjne.

Andrzej Skoludek

Sekretarz RN

Do wiadomości:

Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” – Pan Przewodniczący Stanisław Głowacki

Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE – Pan Andrzej Sypek

Szanowne Koleżaniki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w dniu 
5 listopada 2019 r. złożył pismo do Pana Marka Grochowskiego - Prezesa Zarządu ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. dotyczące wypłacenia nagrody pieniężnej światecznej dla każdego pracownika Spółki. Jego treść publikujemy poniżej:

nagroda witeczna 2019 r