Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

informujemy, że Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. zaprosił organizacje związkowe na kolejne spotkanie w sprawie podwyżek płac, które odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 .

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2019 r. odbędzie się o godz. 1215 w Wieży na I piętrze, Zebranie Zarządu Międzyzakładowego i Przewodniczących ZGZ, WGZ Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z inicjatywy Przewodniczącego Andrzeja Sypka Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. odbywał spotkania z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Spółki.

Po pierwszym spotkaniu, na którym propozycje odnośnie podwyżek złożyły organizacje związkowe: ZZPE, NSZZ „Solidarność” Zarząd Spółki na piśmie złożył swoją propozycję. Propozycja strony pracodawcy nie była do przyjęcia przez organizacje związkowe, wysokość podwyżki była niesatysfakcjonująca, a ponadto wykluczała w jej partycypacji znaczną cześć załogi (o czym już pisaliśmy we wcześniejszych komunikatach).

Stanowisko w tej sprawie zostało przestawione Zarządowi we wspólnym piśmie organizacji związkowych.

23 lipca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Spółki. Zarząd zobowiązał się, że przedyskutuje na najbliższym posiedzeniu wszystkie propozycje przedstawione przez związki zawodowe i po głębokiej analizie ustosunkuje się do nich i odpowie na piśmie.

Otóż, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Zarząd Spółki dosyć szybko dokonał analizy i przekazał do Przewodniczących organizacji związkowych pismo (sygn. OZ/1375/2019, datowane na 25 lipca br.) w tej sprawie.

Poniżej prezentujemy treść tegoż pisma: