W dniu 14 lutego 2019 roku nasz Związek wysłał do Prezesa ZM „BUMAR- Łabędy” S.A Pana Marka Grochowskiego pismo następującej treści:

Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2019.r. czwartek o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej  w budynku wieży na I piętrze odbędzie się zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Grup Związkowych.

Zarząd Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. organizuje dla swoich członków w dniach 02–03.03. 2019 roku wycieczką do miejscowości Brenna

      Koszt udziału w wycieczce 160,00 zł od osoby. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy do dnia 22.02.2019.r. w siedzibie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w wieży na I piętrze lub pod numerem telefonu 63-75.