W piątek 12 kwietnia 2019 roku na strzelnicy w Dzierżnie odbyły się XIII związkowe zawody strzeleckie

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. zaprasza swoich Członków na zawody strzeleckie, które odbędą się w dniu 12.04.2019.r. od godziny 1430 w Dzierżnie.

W dniu 8 marca nasz Związek wystosował do Prezesa ZM „BUMAR- Łabędy” S.A Pana Marka

Grochowskiego pismo następującej treści :