Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., mając na uwadze zmiany jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia br. w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w dniu 20 marca br. zwrócił się do Zarządu Spółki ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz Prezesa Zarządu Zakłądu Konstrukcji Spawanych "Łabędy Sp. z o.o.  z pismami o treści jak niżej:

Pismo do Bumaru pyt do minimalnej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej przedstawiamy pisma sierowane do Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz do Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. 

 

minimalna paca dwa pisma

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej prezentujemy stanowisko Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego jako odpowiedź na zapytanie Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. odnośnie podjęcia rozmów przez organizacje związkowe w sprawie podwyżek płac.