W dniu 8 marca nasz Związek wystosował do Prezesa ZM „BUMAR- Łabędy” S.A Pana Marka

Grochowskiego pismo następującej treści :

Mamy wielką przyjemność poinformować, że Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE w dniu 22.02.2019.r. powierzyła Kol. Andrzejowi Sypek Przewodniczącemu Zarządu Międzyzakładowego w ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

Zarząd Międzyzakładowy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. zaprasza PANIE należące do Naszego Związku