Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej przedstawiamy pisma sierowane do Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz do Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. 

 

minimalna paca dwa pisma

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej prezentujemy stanowisko Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego jako odpowiedź na zapytanie Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. odnośnie podjęcia rozmów przez organizacje związkowe w sprawie podwyżek płac.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., mając na uwadze zbliżające się Święta Wielkanocne zwrócił się do Zarządu Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. oraz do Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. w sprawie przyznania jednorazowej premii świątecznej w kwocie 1.000,00 zł dla wszystkich pracowników w każdej z wymienionych spółek.