Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2019.r. czwartek o godzinie 11.15 w sali konferencyjnej  w budynku wieży na I piętrze odbędzie się zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Grup Związkowych.

W piątek 12 kwietnia 2019 roku na strzelnicy w Dzierżnie odbyły się XIII związkowe zawody strzeleckie

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR – Łabędy” S.A. zaprasza swoich Członków na zawody strzeleckie, które odbędą się w dniu 12.04.2019.r. od godziny 1430 w Dzierżnie.