Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w nawiązaniu do propozycji odbycia spotkania z organizacjami związkowymi w celu omówienia podwyżki miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników, w dniu 05 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki.

Informujemy, że odbyte spotkanie zakończyło się bez jakichkolwiek uzgodnień i ustaleń.

Po spotkaniu, w dniu 10 lipca 2019 r. do organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., tj. ZZPE, NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZZ Kontra wpłynęło pismo od Zarządu Spółki (sygn. OZ/1280/2019) o treści jak niżej:

 W dniu 28 czerwca 2019 r. Zarząd Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach „Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY S.A. zorganizował na terenie Łowiska Specjalnego w Rudzińcu związkowe zawody w wędkarstwie spławikowym.

Udział w spotkaniu wzięło 70 członków naszego związku.

Wręczono puchary dla najlepszych wędkarzy, którymi zostali koledzy:

I miejsce – Janusz Gil,

II miejsce – Marcin Pietrzyk,

III miejsce – Władysław Kruszyński.

Za złowienie największej ilości ryb, a także za największą złowioną rybę puchary odebrał kol. Janusz Gil.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

    Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach kol. Andrzej Sypek w dniu 27 czerwca 2019 r. złożył pismo do Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. przypominające, że w lutym tego roku zwrócił się do Zarządu Spółki o pilne spotkanie z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżki płac dla każdego pracownika Spółki o kwotę 750,00 zł.

Z przykrością nadmieniamy, że do tej pory Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. nie zorganizował spotkania i nie podjął rozmów w tej sprawie. Dlatego związek Zawodowy ZZPE ponownie zwrócił się do Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. o pilne spotkanie z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżki płac dla pracowników Spółki.