W dniach 11-14 września trzy centrale związkowe: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych postanowiły upomnieć się o prawa pracownicze. Główne postulaty to

-wycofanie antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy

- przyjęcie ustawy wymuszający szybszy wzrost płacy minimalnej

- wycofanie się z wprowadzonego podwyższenia wieku emerytalnego

-pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na aktywne formy    przeciwdziałania bezrobociu

-podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych

-ograniczenia stosowania śmieciowych umów o pracę

- pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do bezpłatnej edukacji

-pełnej realizacji pakietu antykryzysowego z 2009 r.

W środę odbyły się pikiety pod ministerstwami ( połączone ze złożeniem petycji), następnie przemaszerowano pod sejm gdzie odbyła się wspólna manifestacja. W środowym proteście uczestniczyła grupa 50 związkowców z naszej organizacji. Byliśmy pod ministerstwami gospodarki, skarbu i pod sejmem. W środę zgromadziło się 23 tyś ludzi