W związku z ogłoszeniem Pogotowia Strajkowego we wszystkich Zakładach Zbrojeniowych ogłoszonego przez struktury krajowe, Związki Zawodowe działające w Zakładach Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. podjęły decyzję o powołaniu Zakładowego Komitetu Protestacyjnego.

 

W skład Komitetu Protestacyjnego wchodzą Prezydia wszystkich Związków Zawodowych działających na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. W dniu 11 sierpnia 2011 roku odbyła się pod budynkiem usług technicznych pikieta w której uczestniczyło 1000 pracowników. Prezesowi BUMARU Łabędy panu Czesławowi Swobodzie wręczone zostały postulaty Komitetu Protestacyjnego

  1. Dość zwolnień ! – nie zgadzamy się na zwolnienia grupowe - domagamy się od Zarządu przedstawienia wiarygodnych udokumentowanych działań zmierzających do zwiększenia produkcji.
  2. Domagamy się wyjaśnienia działań wobec Zarządu ZKS-u.
  3. Domagamy się przedstawienia aktualnego Planu Rzeczowo – Finansowego na bieżący rok.
  4. Prosimy o wyjaśnienie pozycji ZM ‘BUMAR – ŁABĘDY” S.A. w strukturach Grupy BUMAR w świetle utworzenia w ostatnim czasie kolejnego szczebla dowodzenia w postaci Dywizji Ląd, gdyż podejmowane dotychczasowe działania postrzegamy jako próby odebrania tożsamości przedsiębiorstwa, na którą pracowaliśmy my i nasi ojcowie 60 lat.
  5. Domagamy się zwiększenia płac o 400,00zł średnio na pracownika.