W piątek 21 czerwca 2013 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Programowe Delegatów Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM „BUMAR- Łabędy” S.A.

 

            Po wysłuchaniu Sprawozdania Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz po odbytej dyskusji, Zebranie Delegatów postanowiło:

- przyjąć Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z dwuletniej działalności Związku.

- przyjąć Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dwuletniej działalności Komisji.

            Zebranie Delegatów Podjęto także Uchwałę o wprowadzeniu zmian do REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO W ZM „BUMAR- ŁABĘDY ” S.A.

            Podjęto Uchwalę o wprowadzeniu także zmian w REGULAMINIE WYBORÓW WŁADZ MIĘDZYZAKŁDOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO W ZM „BUMAR- ŁABĘDY ” S.A.

Zebranie Delegatów zobowiązało Zarząd, do zredagowania i przesłania pisma protestacyjnego do Ministra Obrony Narodowej w sprawie:

  • Odstąpienia od realizacji Programu budowy wieży bezzałogowej w ZM „BUMAR-Łabędy” S.A.
  • Oprotestowania Planu zakupu czołgów Leopard dla armii polskiej.

W trakcie konferencji wyróżniający się na przestrzeni trzydziestu lat działacze naszego związku zostali wyróżnieni odznaką za zasługi dla OPZZ

Gościem konferencji był przewodniczący ZZPE Stanisław Janas. Po zebraniu delegaci uczestniczyli w Festynie zorganizowanym z okazji 30-lecia Związku.