W dniu 26 marca 2013 roku na Śląsku i w Zagłębiu odbył się solidarnościowy strajk generalny. Pomiedzy 8.00 a 10.00 w strajku uczestniczyli pracownicy Łabędzkich zakładów. Strajkujących odwiedził przebywajacy na Śląsku Przewodniczący OPZZ Jan Guz