Skład Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowego, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Przewodniczący Stałych Komisji Problemowych.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów na kolejną kadencję (w latach 2023-2028) wybrano członków Zarządu Międzyzakładowego oraz Przewodniczącego Zarządu w osobie Sypek Andrzej.

Dnia 21 kwietnia 2023 r. odbyło się pierwsze Zebranie nowo wybranego Zarządu Międzyzakładowego. Na tym Zebraniu:

1. przeprowadzono wybory w wyniku, których Zarząd Międzyzakładowy ukonstytuował się następująco:

-    I Wiceprzewodnicząca – Rudzka Justyna,

-    II Wiceprzewodniczący – Boduch Krzysztof,

-    Sekretarz – Duda Andrzej.

2.  wybrano członków Stałych Komisji Problemowych spośród, których wyłoniono Przewodniczących tych Komisji, tj.:

-    Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej – Berezowska Agnieszka,

-    Przewodnicząca Komisji Finansowej – Ran Justyna,

-    Przewodniczący Komisji Socjalnej – Antos Janusz,

-    Przewodniczący Komisji Płacowej – Płonka Piotr,

-    Przewodniczący Komisji Warunków Pracy – Ziółkowski Piotr.