Skład Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

W dniu 10 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemtysłu Elektromaszynowego w nowej kdencji, która będzie trwała w latach 2019-2023.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru Władz dokonano wyboru Członków stałych Komisji Problemowych i ich Przewodniczących. Przeprowadzono wybory do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Związku oraz Sekretarza Związku.

Do pełnienia poszczególnych funkcji w Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wybrani zostali:

I Wiceprzewodnicząca - Justyna Rudzka

II Wiceprzewodniczący - Krzysztof Boduch

Sekretarz - Andrzej Duda

Przewodnicząca Komisji Socjalnej - Katarzyna Karaszewska

Przewodnicząca Komisji Warunków Pracy - Gabriela Szewczyk

Przewodnicząca Komisji Finansowej - Kornelia Bernaciak

Przewodniczący Komisji Płacowej - Piotr Płonka

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej - Janusz Antos

Wybrane osoby wraz z Przewodniczącym Związku - Andrzejem Sypek utworzyły Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.