Skład Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego

w ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

W dniu 10 maja 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Międzyzakładowego Związku ZZPE na nową kdencję 2019 - 2023.

Zgodnie z Regulaminem Wyboru Władz dokonano podziału Członków Zarządu na stałe Komisje Problemowe, przeprowadzono wybory na Viceprzewodniczących ZM ZZPE i Sekretarza ZM ZZPE oraz na Przewodniczących Komisji Problemowych. Na poszczególne stanowiska wybrani zostali:

I Viceprzewodnicząca - Justyna Rudzka.

II Viceprzewodniczący - Krzysztof Boduch.

Sekretarz - 

Przewodnicząca Komisji Socjalnej - Katarzyna Karaszewska.

Przewodnicząca Komisji Warunków Pracy - Gabriela Szewczyk.

Przewodnicząca Komisji Finansowej - Kornelia Bernaciak.

Przewodniczący Komisji Płacowej - Jan Panek.

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej - Rufin Riedel.

Wybrane osoby wraz z Przewodniczącym Związku - Andrzejem Sypek utworzyli nowe Prezydium Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.