Zakładowa Grupa Związkowa - ZKS

 

W skład Zarządu wchodzą:

- Ziółkowski Piotr - Przewodniczący ZGZ,

- Bielec Janusz,

- Drapała Andrzej,

- Duda Andrzej,

- Falfasiński Tomasz,

- Gawande Michał,

- Kempa Joanna,

- Klimkowski Antoni,

- Wróblewska-Lewandowska Anita.