Wydziałowa Grupa Związkowa - Wydział 220, Wydział Galwaniczny, ZOP

 

W skład Zarządu wchodzą: 

- Jaworek Michał - Przewodniczący WGZ,

- Górski Grzegorz,

- Mainka Marcin.