WYDZIAŁOWA GRUPA ZWIĄZKOWA – WYDZIAŁU ENERGETYCZNEGO

- KRZYSZOF ZAJĄC - PRZEWODNICZĄCY

- KRZYSZTOF KURZAC

- WALDEMAR GROELICH