GRUPA ZWIĄZKOWA – ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO

HALINA ZARĘBA - PRZEWODNICZĄCY
WALDEMAR - GROELICH- V-CE PRZEWODNICZACY