Zakładowa Grupa Związkowa - OBRUM

W skład Zarządu wchodzą:

- Mazur Zbigniew - Przewodniczący ZGZ,

- Bycka Paweł,

- Kiklaisz Zygfryd.