GRUPA ZWIĄZKOWA – OBRUM
W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ:

- BARTOSZ MARIAN-PRZEWODNICZĄCY
- NASTRENT JAN- V-CE PRZEWODNICZĄCY
-BYCKA TADEUSZ

-SKOWRON SYBILLA