Wydziałowa Grupa Związkowa - Wydział Energetyczny

 

W skład Zarządu wchodzą:

- Groelich Waldemar - Przewodniczący WGZ,

- Kurzac Grzegorz,

- Lewandowski Michał.