Grupa Związkowa Emerytów i Rencistów - Pyskowice

 

Adres siedziby Grupy Związkowej Emerytów i Rencistów - Pyskowice: 

Świetlica Osiedlowa w Pyskowicach, przy ul.Wojska Polskiego 3.

Telefon 32/233-20-05 . 

Zapraszamy w każdy wtorek w godzinach: 900- 1100.

 

W skład Zarządu wchodzą:

- Sadkowski Jan - Przewodniczący Grupy Związkowej,

- Kowala Wiesława,

- Mikołajczyk Katarzyna,

- Sławik Wanda,

- Wojewoda Halina.