Grupa Związkowa Emerytów i Rencistów - Łabędy

 

Adres siedziby Grupy Związkowej Emerytów i Rencistów - Łabędy:

Stadion ŁTS Łabędy w Gliwicach, przy ul. Fiołkowej 26.

Zapraszamy w każdą środę w godzinach: 900-1100.

 

W skład Zarządu wchodzą:

- Mickiewicz Andrzej - Przewodniczący Grupy Związkowej,

- Michalski Roman,

- Riedel Rufin,

- Oleszczuk Sylwester,

- Zaręba Halina.