WYDZIAŁOWA GRUPA ZWIĄZKOWA BUT
W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ:

- ZUZANNA KIEŁBASA - PRZEWODNICZĄCA
- ELŻBIETA GRUDKOWSKA
- JUSTYNA RUDZKA
- IWONA WIELBIŃSKA