Drukuj

 

Związki Zawodowe działające w Zakładach Mechanicznych BUMAR Łabędy S. A . wystosowały do Prezesa Zarządu  BUMARU Sp. z.o.o Edwarda Edmunda Nowaka pismo następującej treści;

W związku z informacją o planowaniu kolejnych zwolnień grupowych około 300 pracowników w BUMARZE – ŁABĘDY S.A. zwracamy się do Pana Prezesa o pilne spotkanie.

Ufamy, że słowa Pana Prezesa kilkakrotnie wypowiedziane na odbytych spotkaniach w sprawie Porozumienia restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie BUMAR w dalszym ciągu są aktualne.

Cytat : „W BUMARZE - ŁABĘDY pracownicy przeżyli prawdziwą gehennę. Tam program naprawczy dobiega końca. Nie będzie już kolejnych zwolnień grupowych.”