Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Na początku marca br. Piotr Skowron - Przewodniczący Zarządu Zakładowego NSZZP WZM S.A. w Poznaniu gościł w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. przewodniczących innych organizacji związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. tj. Zdzisława Goliszewskiego (Solidarność), Andrzeja Grabarczyka (Solidarność 80) i Dariusza Skwarka (Kontra). Spotkanie to zaowocowało pismem wysłanym do naszej organizacji związkowej oraz do Przewodniczących Związków Zawodowych Spółek Zbrojeniowych wchodzących w skład Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego. Poniżej cytujemy jego treść: 

"Koleżanki i koledzy,

Czas najwyższy przerwać tę jednostronną narrację, która na dodatek jest kłamliwa i wielce szkodliwa dla wszystkich związków zawodowych.

Od wielu miesięcy Andrzej Sypek uzurpuje sobie prawo do głoszenia poglądów o sytuacji w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” S.A. w imieniu jakoby pracowników swojego zakładu, a główną tezą jego wystąpień jest dążenie do usunięcia Pani Prezes Elżbiety Wawrzynkiewicz, przy czym sposób i styl tych ataków jeszcze przez wiele lat będzie się rzucał cieniem na ocenę działaczy związków, nie tylko z Bumar-Łabędy, WZM czy OPZZ.

W dniu 9 marca miałem przyjemność gościć w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu przewodniczących innych organizacji związkowych działających w ZM „Bumar-Łabędy” S.A”: Pana Zdzisława Goliszewskiego (Solidarność), Pana Andrzeja Grabarczyka (Solidarność 80) i Pana Dariusza Skwarka (Kontra).

Ich ocena sytuacji w ZM „Bumar-Łabędy” S.A., czy też działań Pani Prezes jest diametralnie inna niż ocena Andrzeja Sypka, podobne poglądy mają również wszyscy członkowie ich związków oraz większość niezrzeszonych pracowników zakładu.

Kogo zatem reprezentuje Andrzej Sypek?

Z pewnością Panią Zuzannę Kiełbasę, dla obrony której zignorował przepisy prawa wynikające z odpowiedniego Rozporządzenia Rady Ministrów, wykładnię prawną głównego radcy prawnego OPZZ czy wreszcie zasady panujące na zebraniach naszej Sekcji.

Innymi podopiecznymi Andrzeja Sypka są zapewne ci, których czas w tym zakładzie już przeminął, bo nie nawykli do codziennej uczciwej pracy na rzecz swojego zakładu, wchodzą w najróżniejsze konflikty i podnoszą larum, iż dzieje się im krzywda.

Prawdziwe zagrożenia dla ZM „Bumar-Łabędy” S.A., a także dla WZM S.A. są zupełnie inne. Zagrożenia te są na tyle poważne, że uznaliśmy za konieczne podjęcie wspólnych działań w tym względzie.

Koleżanki i koledzy,

więcej wiedzy przyniesie Wam lektura naszego wspólnego pisma do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego (skan pisma z dnia 12 marca 2021 w załączeniu).

Osiągnięcie konsensu w tych jakże istotnych kwestiach przyszło nam z zadziwiającą łatwością, co świadczy z jednej strony o doniosłości poruszanych spraw, a z drugiej strony, że widmo realnego zagrożenia dla naszych zakładów, utraty miejsc pracy czy nawet ich likwidacji, dla ludzi poważnie traktujących dobro zakładu jest w zupełności wystarczającym powodem do podjęcia koniecznych działań.

Poza merytorycznym znaczeniem pismo to jest ważnym sygnałem dla wszystkich tych, których raduje rozbicie i słabość ruchu związkowego, że potrafimy wznieść się ponad różnice oraz czerpać siłę z tego co nas łączy.

Tym wszystkim, którzy od lat głoszą opinie o wrogości panującej pomiędzy pracownikami z Bumar-Łabędy i WZM, o niemożliwości wspólnego działania czy porozumienia, mówimy nasze zdecydowane NIE.

Koleżanki i koledzy,

zechciejcie przyjąć do wiadomości, iż najwyższy czas na weryfikację stereotypu, że związkowiec ma zawsze rację i mówi prawdę, a Zarząd czy Prezes kłamie i jest w błędzie. Prawdopodobnie tak jest najczęściej, co wcale nie oznacza, że zawsze. ..."

 

Funkcję Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego pełni Kol. Andrzej Sypek.