Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wystosował do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pismo odnośnie przeprowadzanych w ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wyborów na Członka Zarządu X kadencji, wybieranych przez pracowników Spółki. Poniżej zamieszczamy treść pisma:

pismo w sprawie wybor w 1