Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej zamieszczamy linki do złożonych w Sejmie RP Interpelacji poselskich w sprawie umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABC

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABD