Drukuj

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego mając na uwadze sytuację dotyczącą pomniejszenia premii za maj br. pracownikom na stanowiskach nierobotniczych i pośrednioprodukcyjnych zwrócił się do Zarządu Zakłądów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z pismem. Kopia tego pisma została przekazana do Rady Nadzorczej. Treść pisma przedstawiamy poniżej:

Premia strona 1

Premia strona 2