Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Pracownicy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego zwrócił się z pismem o reaktywowanie działalności radiostudio zakładowego, celem korzystania z niego przez wszystkie organizacje związkowe oraz mając na uwadze długoletnią tradycję jego funkcjonowania, znaną wśród większości pracowników Spółki.

pismo radiostudio