Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Pracownicy,

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego działający w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w dniu 08 kwietnia br. wysłał do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. pismo przypominające listę zarzutów oraz naruszeń podstawowych zasad pracy przez Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.

W piśmie tym nasz Związek krytycznie ocenił niektóre działania Zarządu. Podkreśliliśmy fakt, że zarzuty formułowane przez nasz Związek nie są popierane przez inne organizacje związkowe działające w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ze względu na niejasne powiązania i interesy.

Nadmieniliśmy, że Zarząd Spółki znalazł popleczników w pozostałych organizacjach związkowych działających w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., którzy udzielają „wsparcia” działaniom Zarządu, traktując prawa pracownicze drugorzędnie.

Poniżej przedstawiamy pismo Związku Zawodowego „KONTRA” Komisji Międzyzakładowej przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako jeden z wielu przykładów:

pismo Kontra oszczerstwa 1 1 

pismo Kontra oszczerstwa 2 1

Szanowni Pracownicy,

Nie po raz pierwszy zdarza się, że Związek Zawodowy „KONTRA” Komisja Międzyzakładowa przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. publicznie krytykuje podejmowane przez nasz Związek działania w celu obrony miejsc pracy i godności pracowników Spółki. Chcąc zaatakować Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego wysyła wiele pism do instytucji państwowych i będąc organizacją zarejestrowaną jako związek zawodowy występuje w roli „rzecznika prasowego” Zarządów spółek.

Nie tylko naszym zdaniem, Związek Zawodowy „KONTRA” Komisja Międzyzakładowa przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. na co dzień kieruje się innymi wartościami niż te, które nasz Związek uznaje za podstawowe w działalności związkowej. Ba, Związek Zawodowy „KONTRA” Komisja Międzyzakładowa przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. „publicznie” popiera zwolnienia pracownicze, a nawet do nich wzywa. To sprawia, że nie ma jakiejkolwiek płaszczyzny, która mogłaby stanowić podstawę do jakiejkolwiek konstrukcyjnej dyskusji: „jak związkowiec ze związkowcem”.

Z pewnością Związek ten ma spore grono swoich wiernych członków (nie największe), które wierzy w wygłaszaną przez jego władze interpretację rzeczywistości. Nic na to nie poradzimy. Powstała kuriozalna, niebezpieczna, ale najprawdopodobniej świadomie sprowokowana sytuacja, w której autentyczny dialog społeczny Zarządu ze Związkami Zawodowymi próbuje się zastąpić ewentualnym sporem pomiędzy organizacjami związkowymi.

Stała wymiana „uprzejmości” pomiędzy nami, jest jak się wydaje oczekiwaną i pożądaną sytuacją przez dziwną koalicję: Zarząd Spółki – Związek Zawodowy „KONTRA” Komisja Międzyzakładowa przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Ma ona usprawiedliwić brak normalnych relacji z reprezentantami załogi. Na to naszej zgody nie będzie.

Nie będziemy podejmowali polemiki ze Związkiem Zawodowym „KONTRA” Komisja Międzyzakładowa przy ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., co nie znaczy, że np. w wypadku naruszenia dobrego imienia Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego lub jego członków nie będziemy reagowali.