Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Związek Zawodowy Przemyslu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wystosował do Zarządu pismo odnośnie poziomu wynagrodzenia w Spółce:

minimalna paca odp 1

minimalna paca odp 2