Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Biorąc pod uwagę fakt, że Zarząd Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. odnosi bezpieczeństwo zarażenia koronawirusem wyłącznie do samych siebie (Prezes Zarządu i Członek Zarządu od 8 dni "pracują w domu") nasza organizacja związkowa będąca również sygnatariuszem porozumienia w sprawie przyjęcia kompetencji Rady Pracowników wystosował pismo następującej treści do Prezesa Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. i do Prezesa Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o.

Jednakże, w przeciwieństwie do Członków Zarządu ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., Prezes Zakładu Konstrukcji Spawanych "Łabędy" Sp. z o.o. wykonuje swoje obowiązki na co dzień w Spółce.

14 dni przerwa