Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Informujemy, że dnia 29 stycznia 2020 r. odbyły się mediacje pomiędzy Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego a Zarządem Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Mediacje były prowadzone w obecności mediatora.

Postulaty mediacyjne dotyczą:

- wprowadzenia z dniem 1 października 2019 r. podwyżki płacy w kwocie minimum 500,00 zł brutto, obejmującej każdego pracownika Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.,

- objęcia pracowników Wydziału Odlewniczego i Wydziału Galwanicznego podwyżkami płac przyjętymi w Spółce, a wprowadzonymi od dnia 1 sierpnia 2019 roku. 

Poniżej publikujemy wspólny komunikat po zakończonej sesji mediacyjnej z dnia 29 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z pojawieniem się nowych propozycji w procesie mediacji prowadzonych  pomiędzy Pracodawcą i Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego działającym w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., dalsze rozmowy Stron będą kontynuowane po wyrażeniu stanowiska przez Radę  Nadzorczą Spółki.