Szanowne Koleżanki i Koledzy, pracownicy Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2020 r. odbędzie się spotkanie z Zarządem Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. i Kierownictwem Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, które jest kontynuacją rozmów w sprawie podwyżki płac dla wszystkich pracowników Spółki w kwocie 500,00 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało do rozmów w sprawie podwyżki płac dla pracowników ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. mediatora - Pana Arkadiusza Siekaniec.