Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Informujemy, że w dniu 04 września 2019 roku w Sielpi odbyło się VII Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE.

Z wielką przyjemnością i radością przekazujemy, że w tym dniu na Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE Kol. Andrzej Sypek wybrany został do pełnienia funkcji Przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE, na okres kadencji w latach 2019-2023.

Udział w obradach wzięło 66 delegatów, którzy wybrali również pozostałych członków Prezydium oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 

Członkami Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE zostali:

– V-ce Przewodniczący:

   ▪  Zdzisław Białek – PZL „Mielec” S.A.,

   ▪  Maciej Ostrowski – WZL-2 S.A. Bydgoszcz,

   ▪  Lech Pożoga – Huta „Stalowa Wola”,

   ▪  Zbigniew Wysocki – Mesko S.A. Skarżysko-Kamienna.

–  Członkowie Prezydium:

   ▪  Gabriela Szewczyk – ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Gliwice,

   ▪  Anna Radzikowska – PCO S.A. Warszawa,

   ▪  Mirosław Mamla – Mesko Skarżysko-Kamienna,

   ▪  Stefan Sulikowski – WZU S.A. Grudziądz.

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE zostali:

   ▪  Bernaciak Kornelia – ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Gliwice,

   ▪  Flis Tomasz – WSK PZL „Świdnik” S.A.,

   ▪  Krzysztof Krzemiński – NSZZ Pracowników Wojska Warszawa,

   ▪  Justyna Rudzka – ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Gliwice,

   ▪  Małgorzata Wróbel – ZM „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Gliwice.

Biuro Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE mieści się w siedzibie Przewodniczącego Sekcji, tj. w siedzibie Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach.