SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,

Poniżej prezentujemy stanowisko naszego Związku odnośnie podwyżek płac dla pracowników Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., które zostało uzgodnione na posiedzeniu Zarządu naszego Związku w dniu 01 sierpnia 2019 r.:

 

 

img6

 

W dniu 02 sierpnia 2019 r., jak informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie, odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z organizacjami związkowymi w sprawie podwyżek płacowych dla załogi Spółki.

W trakcie tego spotkania strona pracodawcy przedstawiła Porozumienie płacowe, które podpisały trzy organizacje związkowe, tj. NSZZ "Solidarność", NSZZ "Solidarność-80", ZZ "Kontra".

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. nie podpisał Porozumienia płacowego. Poniżej publikujemy jego treść:

 img7

 img9

Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY”S.A. reprezentując interesy pracowników  Spółki nie wyraża zgody na zaproponowane i podpisane przez trzy Organizacje Związkowe NSZZ”S”, NSZZ”S-80”, ZZ KONTRA Porozumienie Płacowe.

Podpisane przez Zarząd Spółki z w/w Organizacjami Związkowymi w  dniu 02.08.2019r. podwyżki płac uwłaczają godności naszym pracownikom i nie wpisują się w preferowaną przez ZZPE politykę płacową.

Nie widząc możliwości porozumienia, a także przeciwdziałając dyskryminacji pracowników (podwyżki nie obejmują pracowników Wydziału Odlewni i Wydziału Galwanicznego) Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY”S.A. informuje załogę o możliwości wejścia w spór zbiorowy z Pracodawcą.

Zwracamy się do pracowników o wsparcie naszych propozycji znaczących podwyżek płac.

Ponadto informujemy, że brak zgody związku zawodowego na zaproponowaną podwyżkę płac, nie wstrzymują z automatu możliwości ich wprowadzenia decyzją Zarządu Spółki.