W odpowiedzi na stanowisko związków zawodowych z dnia 22.04.2011r w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia Zarząd Zakładów Mechanicznych „BUMAR- Łabędy” S.A informuje:

Zgodnie z Oświadczeniem Zarządu Program Dobrowolnych Odejść jest promesą złożoną pracownikom spółki w związku z zamiarem zwolnienia 300 pracowników w ramach tzw; zwolnień grupowych.

W celu złagodzenia skutków zwolnień grupowych poprzez max. Zwolnienia w ramach PDO Zarząd wyraża zgodę na zaproponowane przez stronę związkową dodatkowe świadczenia.

Termin wypłaty wszystkich świadczeń dla zwalnianych pracowników w ramach PDO uzależniony będzie od trybu przekazania środków przez BUMAR sp. z o..o

Proces zwolnień grupowych musi zakończyć się 31.12.2011r. W związku z czym Zarząd podjął decyzje, że PDO przedłużony zostanie do 31.12.2011r. przy zachowaniu n/w warunków

-do 10.05.2011r. deklaracje składają wszyscy pracownicy, którzy deklarują rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron w terminie 03.06.2011 r.

- w terminie od 11.05.2011 r do 20.05.2011 r. deklaracje składają pracownicy, którzy deklarują rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron w terminie nabycia prawa do świadczeń przedemerytalnych lub emerytury jeżeli prawo do tych świadczeń nabywają w terminie 04.06.2011 r do 31.12.2011r.powyższa procedura umożliwia zbilansowanie planowanej restrukturyzacji zatrudnienia.