Drukuj

 

W dniu 6 maja 2011.r.odbędą się wybory na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników ZM „BUMAR -Łabędy” S.A. na VII kadencje. Związki Zawodowe po otrzymaniu i przeanalizowaniu Regulaminu dotyczącego wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej przedstawiły uwagi do projektu Regulaminu. Uwagi nie zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.

W wyborach, które odbędą się w dniu 6 maja 2011 roku od godziny 530 do godziny 1530 pracownicy wybierać będą w wyborach tajnych dwóch swoich przedstawicieli.

Jeżeli nie zostanie osiągnięta frekwencja wyborcza wynosząca 50% plus 1 uprawnionych do głosowania to przeprowadzona zostanie druga tura wyborów. Za kandydatów wybranych w drugiej turze głosowania (w takiej liczbie, która pozostaje brakująca do pełnej liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników) uznaje się osoby, które otrzymały najwięcej głosów, jednak nie mniej niż 50% plus 1 ważnych głosów ogółu uprawnionych do głosowania.

Zasady wyboru członków są bardzo rygorystyczne. Gdybyśmy mieli takie zasady w wyborach prezydenckich to do dnia dzisiejszego nie udało by się wybrać Prezydenta. Jak widać komuś bardzo zależy by załoga nie miała swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

W dniu 20 kwietnia 2011.r.odbyło się Zebranie Zarządu Związku ZZPE i Przewodniczących Grup Związkowych. Podczas zebrania podjęta została uchwała, w której postanowiono poprzeć Kolegę Joachima Kempę członka naszego Związku w wyborach do Rady Nadzorczej ZM „BUMAR- Łabędy” S.A.

Zachęcamy wszystkich pracowników ZM „BUMAR- Łabędy” S.A. do udziału w wyborach.